650 บาท รวม ems

หนังสือ Jazz Guitar Practice – Exercise LV.1 (Book+CD)

หลายคนอยากเริ่มฝึก Jazz เพราะนี่คือแนวทางการฝึกขั้นต้น ที่จะทำให้การเล่นของคุณ สู่อิสระอย่างแท้จริง เล่มนี้จะได้รู้ว่าเบื้องต้นเขาฝึกกันอย่างไร

เนื้อหา
– Basic 7th Chord
– Arpeggio (Chord Tone) 
– Chord Rhythm
– Approach Note
– Bass Line in Swing
– Articulation
– Phrase
– Song Practice