Guitar Course หลักสูตรกีตาร์ที่เปิดสอน

    เรียนกีตาร์สะดวกได้ทุกที่ เพียงแค่มีมือถือหรือโน้ตบุ๊ค คุยกันสดๆ ผ่าน Line หรือ Skype มีข้อมูลให้หลังการเรียนเป็นวิดีโอและสื่อต่างๆ ในเวปที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอด สามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่าน Line มีการวัดผลอย่างละเอียดทุกสัปดาห์ เปิดสอนกีตาร์ 4 หลักสูตรดังนี้ 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับผม คลิกที่  @aunchatchai 

หลักสูตรเปิดใหม่

Jazz Guitar รุ่นที่ 4 (Line Group)

รับสมัครนักเรียนกลุ่ม Jazz Guitar Online Level.1 รุ่นที่ 4
ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน
สมัครได้แล้ววันนี้ เริ่มเรียนปลายเดือนกรกฎาคม 2562

ประโยชน์
– เข้าใจพื้นฐานการฝึกกีตาร์ Jazz Level.1 เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกกีตาร์ Jazz Level.2 ต่อไป (มี 4 Level)
– สามารถเข้าใจโครงสร้างดนตรี ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด สเกล และโหมด
– สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างอิสระมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด สเกล และโหมด
– ได้เล่นเพลง Jazz อย่างน้อย 3 เพลง
– ได้เข้าใจการอิมโพรไวส์กับเนื้อหาใน Jazz Level.1
– สามารถเข้าใจหลักการอิมโพรไวส์กับทางเดินคอร์ดต่างๆ
– นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเล่นกับสไตล์อื่นๆ
– นักเรียนที่ลงทะเบียนครบ 6 ครั้งจะได้รับสิทธิ์เรียนรู้การฝึก Jazz LV.1 ตลอดชีวิต

วิธีการเรียน
– เรียนกับ 24 วิดีโอหลัก ในหลักสูตร Jazz Level.1 อย่างละเอียด
– เรียนแบบส่วนตัวผ่าน Skype หรือ Line จำนวน 24 ครั้ง เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 30 นาที
– ส่งการบ้านในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
– คุยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัยภายในกลุ่ม ได้ตลอดเวลา
– หลังจากลงทะเบียนครั้งแรก จะได้รับข้อมูลการฝึกพื้นฐานก่อนเรียน

_________________

ค่าลงทะเบียน
1,900 บาท/เดือน 
ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

สมัครเรียน
ติดต่อ inbox 
หรือ Line: @aunchatchai
โทร. 064-9796459

รู้จักผมให้มากขึ้นที่
https://aunchatchai.com/

ดูตัวอย่างผมเล่นที่
Jazz Guitar Play by Aun Chatchai

หลักสูตรที่เปิดตลอดปี

Basic 24 Lesson Course

    หลักสูตรพื้นฐานกีตาร์ 24 บทเรียน ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจโครงสร้างดนตรีตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านโน้ต การเล่นคอร์ด การเล่นสเกล การเข้าใจโครงสร้างดนตรีเพื่อการวิเคราะห์เพลง การเข้าใจเรื่องโหมดต่างๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามต้องการ
    วิธีการเรียน เรียนคุยกันสดๆ ผ่าน Line หรือ Skype มีข้อมูลให้หลังการเรียนเป็นวิดีโอและสื่อต่างๆ ในเวปที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอด สามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่าน Line


Basic 24 Lesson Course
เรียนสด+วิดีโอ 24 บทเรียน ราคา 10,000 บาท
(ลดไป 2,600 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน) 
หรือสามารถชำระรายเดือน 2,100 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน 

เรียนกับวิดีโอ 24 บทเรียน ราคา 4,500 บาท
(ลดไป 900 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน) 
หรือสามารถชำระรายเดือน 900 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน 

Jazz 48 Lesson Course

    หลักสูตรแจ๊สกีตาร์ 48 บทเรียน เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายคือความเป็นเลิศด้านการอิมโพรไวส์กีตาร์ เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแจ๊สยอดนิยม นอกจากนั้นยังสามารถเข้าใจโครงสร้างดนตรีได้ทุกรูปแบบเพื่อการนำไปเรียบเรียงเพลง สามารถแต่งเพลงหรือนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านดนตรีได้ตามความต้องการ (ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบพื้นฐาน 12 ข้อ หรือผ่านคอร์สเบสิค จึงจะสามารถเรียนได้)
    วิธีการเรียน เรียนคุยกันสดๆ ผ่าน Line หรือ Skype มีข้อมูลให้หลังการเรียนเป็นวิดีโอและสื่อต่างๆ ในเวปที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอด สามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่าน Line

Jazz 48 Lesson Course

เรียนสด+วิดีโอ 48 บทเรียน 20,000 บาท
(ลดไป 5,200 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 2,100 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

เรียนกับวิดีโอ 48 บทเรียน 9,000 บาท
(ลดไป 1,800 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 900 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

Finger Styles 48 Lesson Course

    หลักสูตรฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์ 48 บทเรียน เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงเพลงที่ชื่นชอบให้เป็นเพลงบรรเลงกีตาร์เดี่ยวได้ ผู้เรียนจะได้เล่นเพลงที่ชื่นชอบด้วยการร่วมกันเรียบเรียงกับผู้สอนให้มีความเหมาะสมลงตัว ซึ่งความรู้ในหลักสูตร สามารถนำไปแต่งเพลงบรรเลงเดียวได้ (ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบพื้นฐาน 12 ข้อ หรือผ่านคอร์สเบสิค จึงจะสามารถเรียนได้)
    วิธีการเรียน เรียนคุยกันสดๆ ผ่าน Line หรือ Skype มีข้อมูลให้หลังการเรียนเป็นวิดีโอและสื่อต่างๆ ในเวปที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอด สามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่าน Line

Finger Styles 48 Lesson Course

เรียนสด+วิดีโอ 48 บทเรียน 20,000 บาท
(ลดไป 5,200 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 2,100 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

เรียนกับวิดีโอ 48 บทเรียน 9,000 บาท
(ลดไป 1,800 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 900 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

Blues 48 Lesson Course

    หลักสูตรบลูส์กีตาร์ 48 บทเรียน เป้าหมายคือสามารถเล่นกีตาร์สไล์บลูส์ได้อย่างสมบูรณ์ คือสามารถเล่นเดี่ยวหรือเล่นแจมแบบอิมโพรไวส์ได้ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการฝึกทักษะและความเข้าใจในสไตล์บลูส์อย่างเข้มข้น เจาะลึกการเล่นแบบอิมโพรไวส์ที่สามารถเล่นคนเดียวได้ ในขั้นสูงสามารถเล่น Blues Jazz ได้ (ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบพื้นฐาน 12 ข้อ หรือผ่านคอร์สเบสิค จึงจะสามารถเรียนได้)
    วิธีการเรียน เรียนคุยกันสดๆ ผ่าน Line หรือ Skype มีข้อมูลให้หลังการเรียนเป็นวิดีโอและสื่อต่างๆ ในเวปที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอด สามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่าน Line

Blues Guitar 48 Lesson Course

เรียนสด+วิดีโอ 48 บทเรียน 20,000 บาท
(ลดไป 5,200 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 2,100 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

เรียนกับวิดีโอ 48 บทเรียน 9,000 บาท
(ลดไป 1,800 บาทเปรียบเทียบกับรายเดือน)
หรือสามารถชำระรายเดือน 900 บาท
ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี

ประวัติผู้สอน

    ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
    ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
    เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
    ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
    ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai