Fingerstyles Guitar Course - หลักสูตรฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์

Fingerstyles Guitar Course - รุ่นที่ 5 (เรียนผ่าน Line Group)

แนะนำคอร์สเรียน

4 ทักษะที่จะได้จากคอร์สนี้

ตัวอย่างเพลง Fingerstyles

ตัวอย่างการเรียบเรียงเพลง

รับสมัครนักเรียนฟิงเกอร์สไตล์รุ่นที่ 5 “Finger Styles Course – Group5”
เรียนผ่าน Line Group ระยะเวลาในการเรียน 8 เดือน

สมัครได้แล้ววันนี้ ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2563 ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้ากลุ่มและเริ่มฝึกบทที่ 1-4 ได้ทันที
หลังจากเรียนจบ สามารถปรึกษาในกลุ่ม ฝึกเรียบเรียงเพลงได้ตลอดไป 
นักเรียนที่ทำการบ้านครบ จะได้รับใบรับรองเพื่อเป็นรางวัลและกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไป

ฟิงเกอร์สไตล์ คือแนวการเล่นกีตาร์บรรเลง ที่มีความคล้ายกับการเล่นแนวคลาสสิคกีตาร์ แต่มีความแตกต่างกันตรงเทคนิค บทเพลง ความยืดหยุ่น และลักษณะของกีตาร์ ลักษณะของการเล่นมีความหลากหลายพอสมควร เพราะสามารถผสมกันกับสไตล์อื่นๆ ได้หลายแบบ เช่น การนำทฤษฎี Jazz มาใช้ การเล่นผสมแนว Blues และการเล่นผสมผสานอื่นๆ อีกมากมาย ความน่าสนใจของการเล่นฟิงเกอร์สไตล์ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่ามีทักษะในการเล่นมากน้อยแค่ไหน

สำหรับคอร์ส Finger Styles รุ่นที่ 5 นี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดในปี 2563 เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย ผู้ฝึกจะได้ฝึกทักษะที่ครบคลุมการเป็นนักกีตาร์แนวฟิงเกอร์สไตล์ที่ดีซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้าน ทฤษฎี เทคนิค เพลง และการเรียบเรียงเพลง ซึ่งเนื้อหาในการฝึกเหล่านี้จะอยู่ในการฝึกแต่ละบท ซึ่งมีทั้งหมด 32 บทเรียน ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 8 เดือน ครอบคลุมการฝึกตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance

จุดประสงค์และประโยชน์
– สามารถเข้าใจทฤษฎีดนตรีและโครงสร้างดนตรี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้
– สามารถเล่นเทคนิคฟิงเกอร์สไตล์ ตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance ได้
– สามารถเล่นเพลงที่มีเทคนิค ตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance ได้
– สามารถเล่นเรียบเรียงเพลง ตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance ได้

เนื้อหาในการเรียน
– ทฤษฎีดนตรี Basic ไปจนถึง Advance ฝึกทั้งสเกล คอร์ด โหมด และวิเคราะห์โครงสร้างดนตรี
– เทคนิคฟิงเกอร์สไตล์ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance 
– เพลงบังคับที่รวมเทคนิคฟิงเกอร์สไตล์ ตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance 
– ฝึกเรียบเรียงเพลงที่ชื่นชอบ ตั้งแต่ขั้น Basic จนไปถึงขั้น Advance โดยใช้ทักษะที่ได้เรียน

วิธีการเรียนและกติกา
– เรียนกับวิดีโอผ่านเว็ปไซด์ จำนวน 32 บทเรียน โดยจะได้เนื้อหาในการฝึกเดือนละ 4 บทเรียน มีทั้งทฤษฎี เทคนิค เพลง และการเรียบเรียงเพลง รวมการบ้านไม่น้อยกว่า 160 ข้อ
– เรียนแบบส่วนตัวผ่านแชทวิดีโอ Line สัปดาห์ละครั้ง นัดวันเวลาที่นักเรียนสะดวกได้ตลอดการอยู่ในกลุ่ม
– ส่งการบ้านในกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การบ้านสามารถส่งได้ไม่มีหมดอายุ
– คุยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัยภายในกลุ่ม ได้ตลอดเวลา 
การลงทะเบียนต้องลงทะเบียนต่อเนื่องเดือนละครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์การอยู่ในกลุ่ม  เดือนละ 1,900 บาท ระยะเวลา 8 เดือน หรือชำระเต็มจำนวน (ได้ราคาลดพิเศษ 10%) 

 ค่าลงทะเบียน

เดือนละ 1,900 บาท
ระยะเวลาเรียน 8 เดือน
การลงทะเบียนต้องลงทะเบียนต่อเนื่องเดือนละครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์การอยู่ในกลุ่ม  

หรือชำระเต็มจำนวนคอร์ส ได้ราคาลดพิเศษ 10%
จากราคา 15,200 บาท เหลือ 13,680 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร. 064-9796459

วิธีการสมัครเรียน Fingerstyles Guitar Course - รุ่นที่ 5

ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้ากลุ่มและรับข้อมูลฝึกเดือนแรกได้เลย
สมัครได้แล้ววันนี้ ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2563

ชำระเงินลงทะเบียนได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หรือสอบถามรายละเอียดที่

Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

ประวัติผู้สอน

    ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
    ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
    เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
    ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
    ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai