ประชาสัมพันธ์

ชุดฝึกกีตาร์ล่าสุด

Art to Improvisation (Book2)

Advance Solo Ideas

หนังสือ+วิดีโอดูผ่านเว็ป

    การอิมโพรไวส์กีตาร์นั้นถือเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของนักกีตาร์ ที่จะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ รสนิยม รวมถึงความรู้ความสามารถในด้านดนตรีของผู้อิมโพรไวส์ว่ามีความความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ด้านดนตรีมากน้อยเพียงใด 
    การอิมโพรไวส์ในทางดนตรี คือการเล่นดนตรีโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า ไม่มีการเตรียมโน้ตในการเล่นโซโล่ เพียงแต่อาจจะมีกรอบในการอิมโพรไวส์ด้วยทางเดินคอร์ดและทำนองของเพลงนั้น เป็นต้น การจะอิมโพรไวส์ที่ดีควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ทำนอง จังหวะ และเสียงประสาน  หากองค์ประกอบเหล่านี้มีความชัดเจน เกิดความสัมพันธ์กันที่ดีและมีความหลากหลาย ก็จะทำให้การอิมโพรไวส์นั้นมีความสมบูรณ์
    
การอิมโพรไวส์กีตาร์ในระดับสูง หมายถึง การเล่นที่สามารถสร้างทำนอง จังหวะ เสียงประสาน รวมถึงเทคนิคต่างๆ ได้อย่างซับซ้อนและน่าสนใจ ซึ่งการผู้ที่สามารถทำได้นั้นจะต้องศึกษาองค์ประกอบในการอิมโพรไวส์ให้ละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีดนตรีที่ซับซ้อน ความสัมพันธ์ของบันไดเสียง คอร์ด การสร้างประโยค รวมถึงเทคนิคการเล่นกีตาร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น

จุดประสงค์ : เพื่อเป็นหลักในการนำไปอิมโพรไวส์กีตาร์ระดับ Advance
เนื้อหา : ประกอบไปด้วยทฤษฎีดนตรีระดับ Advance พร้อมวิธีการฝึกอิมโพรไวส์ที่ครอบคลุมเรื่องการสร้าง Melody, Rhythm, Harmony และ Techniques
รายละเอียดหนังสือ : เป็นหนังสือขนาด A4 จำนวน 72 หน้า หน้าปกสี 260 แกรม เนื้อในขาวดำ 80 แกรม
รายละเอียดวิดีโอ :  เป็นวิดีโอดูผ่านเว็ป อธิบายอย่างละเอียดทีละหน้า มีจำนวน 7 บท 72 หน้า
ราคา : 990 บาท 

ตัวอย่างการอิมโพรไวส์

ตัวอย่างหนังสือ

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

Art of Improvisation Book2
(Advance Solo Ideas)
(หนังสือจัดส่งตามที่อยู่ + Video ประกอบหนังสือ)

ราคา
990 บาท

ชำระเงินพรีออเดอร์ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
LineOA : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

เพิ่มเพื่อน

แอด Line ได้ที่คิวอาร์โค้ด

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ (JAZZ, BLUES, FINGERSTYLES, SKILL) คลิก >> หนังสือ

สนใจเรียนออนไลน์คอร์ส (Jazz Basic, Fingerstyles, Blues, Jazz Advance) คลิก >> Online Course