950 บาท จัดส่งฟรี

Guitar Improvisation My Map (แผนภาพ+วิดีโอ)

หนังสือแผนภาพ My Map ที่โยงใยความสัมพันธ์และความคิด ในการที่จะนำหลักความสัมพันธ์นี้ ไปใช้ในการอิมโพรไวส์ และนี่คือเล่มที่ 1 พร้อมวิดีโอประกอบผ่าน Youtube อธิบายแผนภาพต่างๆ ว่ามีแนวคิดเช่นไร

Content
Melodic Movement
Conjunct Movement
Disjunct Movement
Chromatic Movement
Melodic Rhythm
Anticipation
Syncopation
Motive
Various Rythmic
Story
Song Meaning
Song Melody
Mood
Song Form – Plan

ตัวอย่างหนังสือ