Chord Complete Live Group

รับสมัครนักเรียนกีตาร์ กลุ่ม " Chord Complete Live Group " รุ่นที่ 2

กลุ่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาการฝึกคอร์ดกีตาร์ จากหนังสือฝึกกีตาร์ 6 เล่ม ในเครือของ aunchatchai มาตกผลึกและนำมาสรุปเป็น 12 หัวข้อ ทำเป็นแบบฝึกหัดและการบ้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกตามให้สำเร็จ ตั้งแต่ขั้น Basic ถึง Advance

ตัวอย่างการเล่นคอร์ดระดับ Advance

จุดประสงค์ : เพื่อให้สามารถเล่นคอร์ดได้ในระดับ Advance สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลง แต่งเพลง หรือเรียบเรียงเพลง
เนื้อหาในการเรียน : มีทั้งหมด 12 บท เรียนครั้งละ 1 บท ประกอบไปด้วย เนื้อหาการเรียนโครงสร้างคอร์ดทั้ง Basic และ Advance การจับฟอร์มคอร์ดในรูปแบบต่างๆ การเล่นคอร์ดในจังหวะต่างๆ การสร้างรูปแบบฟอร์มคอร์ด้วยตัวเอง คอร์ดแทน คอร์ดผ่าน คอร์ดรูปแบบที่ซับซ้อน การเล่น Chord Vocing ความสัมพันธ์โหมดกับคอร์ด วิธีการเรียบเรียงคอร์ดกับทำนองเพลง มีแบบฝึกหัด-การบ้านหลังการเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจ
พื้นฐานที่ควรมี : สามารถเล่นคอร์ด และสเกลได้บ้าง
ราคาคอร์ส : 3,000 บาท
ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน
ช่วงเวลารับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2567
เริ่มเรียน : จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
เวลาเรียน : ทุกวันจันทร์ 19:30-20:30 น. รวม 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.
สิ่งที่จะได้ : ใบรับรองสำเร็จหลักสูตร, E-Book Sheet, Live Video, Homework, สามารถพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาในการฝึกได้ตลอด
เนื้อหาในการเรียน
1 ชื่อคอร์ด โครงสร้าง Basic Chord และ Diatonic Chord
2 ชื่อคอร์ด และ โครงสร้าง Tension Chord
3 Tension of Diatonic Chord
4 Chord Rhythm
5 Chord Voicing Part1 (Diatonic Voicing)
6 Substitution Chord Part1
7 Chord Voicing Part2 (Substitution Voicing)
8 Advance Chord Form
9 Substitution Chord Part2 & Passing Chord
10 Chord Voicing Part3 (Substitution & Passing)
11 Modal Interchange
12 How to Arrangement Chord for Melody

หนังสืออ้างอิง :
– Chord Practice Complete – Book1
– Chord Practice Complete – Book2
– 22 Chord Chart
– 100 Picking & Strumming
– Guitar Chord Voicing & Chord Melody
– Mode Improvisation Complete

สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี
ราคาคอร์ส 3,000 บาท

ช่วงเวลารับสมัคร : วันนี้ – 15 มกราคม 2567 
เริ่มเรียน : จันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน 

แจ้งหลักฐานการชำระเงินลงทะเบียน
พร้อมชื่อ อีเมลล์และเบอร์โทร. ที่
LineOA : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

เพิ่มเพื่อน

แอด Line ได้ที่คิวอาร์โค้ด

ประวัติการศึกษาและทำงานด้านดนตรี
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี เข้าอบรมพิเศษหลักสูตร Live Sound Engineering ที่สถาบัน GenX Academy ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ในปี พ.ศ. 2565 ได้ร่วมกับบริษัท GMM เรียบเรียงเพลง Pop เป็นแนว Jazz มากกว่า 100 เพลง
  ปัจจุบัน ทำงานอิสระแต่งดนตรีประกอบกับบริษัททำมีเดียต่างๆ รับสอนกีตาร์และยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ กว่า 38 เล่ม มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

สนใจทำดนตรี เรียนกีตาร์ หรือสอบถามเรื่องอื่นๆ คุยกับผมผ่าน Line สแกนคิวอาร์เพิ่มเพื่อนด้านล่างได้นะครับ

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ (JAZZ, BLUES, FINGERSTYLES, SKILL) คลิก >> หนังสือ

สนใจเรียนออนไลน์คอร์ส (Jazz Basic, Fingerstyles, Blues, Jazz Advance) คลิก >> Online Course