Finger Styles 9 Songs Techniques

ชุดฝึกกีตาร์ Finger Styles 9 Songs Techniques คือ ชุดฝึกกีตาร์แนว Finger Styles ในรูปแบบเพลง 3 ระดับ (Basic, Advance & Modern) โดยแบ่งออกเป็น 9 เพลง มี Note และ Tab พร้อมคำอธิบาย มีวิดีโอสาธิตการเล่นเพลง และสอนวิธีการเล่นแต่ละเพลงอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการอ่าน Note และ Tab จะมีการสอนในเบื้องต้นก่อนการเข้าสู่บทเรียน

ตัวอย่างวิดีโอประกอบหนังสือ

จุดประสงค์ : เพื่อการนำเทคนิคกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ทั้ง 3 ระดับ (จากเล่ม FingerStyles 162 Exercise Techniques) มาเล่นให้เป็นเพลงจำนวน 9 เพลง โดยแบ่งเป็นเทคนิคระดับต้น 4 เพลง เทคนิคระดับกลาง 3 เพลง และเทคนิคระดับสูง 2 เพลง 
สิ่งที่จะได้จากชุดฝึก : หนังสือ 1 เล่ม + Video สาธิตการเล่นเพลง+ Video สอนวิธีการเล่นเพลง + เพลง mp3
รายละเอียดชุดฝึก : หนังสือ เป็น Note และ Tab จำนวน 9 เพลง มีคำอธิบายเทคนิคต่างๆ ของแต่ละเพลงในแต่ละท่อนอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการอ่าน Note และ Tab จะมีการสอนในเบื้องต้นก่อนการเข้าสู่บทเรียน
จุดเด่นของชุดฝึก : ทั้ง 9 เพลงมีทำนองชัดเจนเน้นความไพเราะ รวมเทคนิคทุกระดับของฟิงเกอร์สไตล์ แบ่งระดับความยากในแต่ละเพลงอย่างชัดเจน มีวิดีโออธิบายการฝึกทุกเพลง เคล็ดลับและจุดเด่นของแต่ละเพลง
ราคา : 990 บาท 

#Song Nameระดับเทคนิคฟังเพลงตัวอย่าง
1HomeBasic Techniques Play >>
2On the Sun ShineBasic Techniques Play >>
3This to shall passBasic Techniques Play >>
4The GirlBasic Techniques Play >>
5The Road of lifeAdvance Techniques Play >>
6Miss youAdvance Techniques Paly >>
7To MarsAdvance Techniques Play >>
8Bolt EnergyModern Techniques Play >>
9Let it beModern Techniques Play >>

ตัวอย่างหนังสือบางส่วน

วิธีการสั่งซื้อ

ชุดฝึก “Finger Styles 9 Songs Techniques”
(หนังสือ E-Book PDF 1 เล่ม + Video สาธิตการเล่นเพลง+ Video สอนวิธีการเล่นเพลง + เพลง mp3)

ชำระเงิน 800 บาท

ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
Line@ : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ คลิก >> หนังสือ

ประวัติผู้แต่งหนังสือและผู้สอน
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai