(PDF Download+เสียง)
ราคา 500 บาท

100 Blues Advance Licks – (PDF Download+เสียง)

หัวใจของการโซโล่ หนึ่งในนั้นคือ การเล่นบลูส์ให้ได้สำเนียงที่ดี หากเราต้องการพัฒนาตนเองในจุดนี้ ต้องไม่พลาดการฝึก Licks เพื่อเป็นแนวทางให้เราได้คิดต่อยอด และสร้างสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองต่อไป

Content
– 25 Major Blues – Advance Licks ลิคสำหรับบลูส์ในคีย์ Major
– 25 Minor Blues – Advance Licks ลิคสำหรับบลูส์ในคีย์ Minor
– 25 Modern Blues Popular Licks ลิคที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
– 25 Fusion Blues Licks ลิคที่ผสมผสานทฤษฎีและเทคนิคที่น่าสนใจ

ตัวอย่างหนังสือ