Music Talk 015 Jazz Chord Examplele ตัวอย่างคอร์ดแบบแจ๊ส

    คอร์ดในสไตล์แจ๊ส เป็นคอร์ดที่มีความซับซ้อนและมีรูปแบบการวางนิ้วในการจับคอร์ดที่หลากหลาย ยกตัวอย่างคอร์ดประเภท maj7 ดังรูป สามารถจับได้อย่างน้อย 4 รูปแบบ เมื่อใช้เบสสาย  5 เป็นรูปแบบหลัก 
    รายละเอียดของรูปแบบคอร์ดดังรูป เราจะสังเกตได้ว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เหมือนกัน เพียงแต่มีการสลับโน้ตโดยให้สาย 5 เป็นโน้ตตัวต่ำสุด และเว้นสาย 4 ไว้ เพื่อให้สามารถใช้นิ้วจับรูปแบบคอร์ดได้ถนัด คอร์ดในลักษณะนี้เรียกว่า Drop3
    Drop3 Chord เกิดจากการเรียงตัวคอร์ดใหม่จากรูปแบบ Root Form และ Inversion Form อีก 3 รูปแบบ รวมเป็น 4 รูปแบบ ยกตัวอย่าง Root Form ประกอบด้วยโน้ต 1357 นำมา Drop3 (เอาโน้ตลำดับที่ 3 มาเป็นเบสโดยนับจากเสียงสูงสุด) จะได้โน้ตเรียงกันใหม่เป็น 3157 ซึ่งคอร์ดนี้แสดงได้ดังรูปลำดับที่ 2 ตัวอย่างนั่นเอง

มีคำถามเพิ่มเติมคุยกันได้ที่ 
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai