Music Talk 013 - Basic Finger Styles Bles Picking

    แบบฝึกหัดนี้ เป็นตัวอย่างการฝึกพื้นฐาน Finger Styles ผสมกับแนว Blues โดยเริ่มฝึกจากคอร์ด A7 สิ่งที่จะได้จากแบบฝึกหัดนี้คือ การแยกประสาทสัมผัสระหว่างนิ้วโป้งที่ต้องรักษาจังหวะให้อยู่ในจังหวะ Slow Swing และการเล่นสาย 3, 2 และ 1 ในจังหวะที่ 1 เมื่อเราฝึกไปจนเริ่มสามารถควบคุมนิ้วได้อิสระมากขึ้น แสดงว่าเราเริ่มที่จะสามารถควบคุมนิ้วมือขวาและพร้อมที่จะฝึกในแบบฝึกอื่นๆ ที่ยากขึ้นได้

มีคำถามเพิ่มเติมคุยกันได้ที่ 
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai