650 บาท จัดส่งฟรี

Motive & Sequence (หนังสือ+เสียงฟังผ่านเว็ป)

รายละเอียดของหนังสือ
เป็นหนังสือชุดการฝึกเพื่อพัฒนาการอิมโพรไวส์ ประกอบไปด้วย Motive และ Sequence หลายๆ แบบ 

จุดประสงค์ – เพื่อเป็นแนวทางในการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์โดยเฉพาะ

เนื้อหา
– Major Scale Motive & Sequence 20 Example
– Pentatonic & Blues Scale Motive & Sequence 20 Example
– Emblissment & Techniche 10 Example
– Apply to other scale and mode

ตัวอย่างหนังสือ