Mode Improvisation Practice Complete

    Guitar Improvisation หรือการอิมโพรไวส์กีตาร์ เป็นความฝันของนักกีตาร์หลายคน เพราะความสุขจากการอิมโพรไวส์นั้นเป็นสิ่งที่ประเมิณค่าไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะอิมโพรไวส์ได้ดี การอิมโพรไวส์ให้ดีนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น Melodic Movement หรือการเดินทำนอง Melodic Rhythm หรือการเลือกใช้จังหวะ Story หรือเรื่องราวความคิดอารมณ์ที่ต้องการนำเสนอ Melody Harmony Relation หรือความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับทางเดินคอร์ด Dramatic หรือการสร้างความน่าสนใจให้เกิดความซาบซึ้งหรือเกิดความสะเทือนใจ เป็นต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่สามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายหัวข้อและมีรายละเอียดอีกมาก เพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งการอิมโพรไวส์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและควรค่าแก่การศึกษาพัฒนาทักษะของนักกีตาร์รวมถึงนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ เกือบทุกคนที่ต้องการเข้าถึงอิสระภาพในการเล่นดนตรี

  Mode โหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่การอิมโพรไวส์ที่สมบูรณ์ Mode คือบันไดเสียงที่รองรับทางเดินคอร์ดต่างๆ ซึ่งทางเดินคอร์ดในดนตรีนั้นมีหลายรูปแบบ ทางเดินคอร์ดหนึ่งแบบอาจจะสามารถใช้ตั้งแต่สอง Mode ขึ้นไป การศึกษา Mode เป็นหัวข้อย่อยของเรื่อง Melody Harmony Relation ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอิมโพรไวส์ ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอิมโพรไวส์ให้ลึกซึ้ง ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถเข้าใจศาสตร์ของดนตรีขั้นสูงนำไปพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ ต่อไป

รีวิวหนังสือ Mode Improvisation Complete จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของทฤษฎีมีการอธิบายเป็นตัวหนังสืออย่างชัดเจนพร้อมตัวอย่างรูปและตารางเปรียบเทียบต่างๆ ในแต่ละโหมด สามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปฝึกต่อยอดได้ตลอดชีวิต
  ในส่วนของภาคปฏิบัติมีตัวอย่างพร้อมเสียงประกอบฟังผ่านเว็ปไซด์ได้อย่างสะดวก ผู้ที่สนใจสามารถดูตัวอย่างการอิมโพรไวส์ Mode ต่างๆ ดังวิดีโอด้านล่างได้เลยครับ

ตัวอย่างการอิมโพรไวส์ด้วย Mode

  Mode Improvisation เป็นหนังสือทฤษฎีแนวปฏิบัติ มีเสียงแบบฝึกหัดในหนังสือฟังผ่านเว็ป และมีวิดีโอแนะนำการฝึก หนังสือมีทั้งหมด 120 หน้า เย็บเล่มแบบห่วง เปิดดูได้ง่าย ปกขนาด 260 แกรมมีความแข็งแรง เนื้อในเป็นกระดาษปอน 80 แกรม ตัวหนังสือตัวใหญ่อ่านง่าย มีโน้ต แทป และรูปภาพอธิบายประกอบชัดเจน เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดที่แบ่งเป็นการฝึกเป็น Basic Mode และ Advance Mode พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้มากกว่า 22 Mode สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการอิมโพรไวส์ การวิเคราะห์เพลงและการแต่งเพลง 

เนื้อหาโดยรวม
– Mode คืออะไร?
– Mode from Major Scale
– Mode from Minor Scale
– Mode from Harmonic Minor Scale
– Mode from Melodic Minor Scale
– Chord vamp to mode practice
– Secondary Dominant Chord & Mode
– Dramatic & Special Mode
– How to practice Mode?
– Mode Analysis
– Improvisation Method

ตัวอย่างหนังสือ

หนังสือ+วิดีโอแนะนำการฝึกผ่านเว็ป
ราคา 1,800 บาท 
(ฟรีจัดส่ง)  

ชำระเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

ประวัติผู้แต่งหนังสือและผู้สอน
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai