Mode Improvisation Practice Complete

    Guitar Improvisation หรือการอิมโพรไวส์กีตาร์ เป็นความฝันของนักกีตาร์หลายคน เพราะความสุขจากการอิมโพรไวส์นั้นเป็นสิ่งที่ประเมิณค่าไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะอิมโพรไวส์ได้ดี การอิมโพรไวส์ให้ดีนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น Melodic Movement หรือการเดินทำนอง Melodic Rhythm หรือการเลือกใช้จังหวะ Story หรือเรื่องราวความคิดอารมณ์ที่ต้องการนำเสนอ Melody Harmony Relation หรือความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับทางเดินคอร์ด Dramatic หรือการสร้างความน่าสนใจให้เกิดความซาบซึ้งหรือเกิดความสะเทือนใจ เป็นต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่สามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายหัวข้อและมีรายละเอียดอีกมาก เพราะฉะนั้นศาสตร์แห่งการอิมโพรไวส์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและควรค่าแก่การศึกษาพัฒนาทักษะของนักกีตาร์รวมถึงนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นๆ เกือบทุกคนที่ต้องการเข้าถึงอิสระภาพในการเล่นดนตรี

  Mode โหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่การอิมโพรไวส์ที่สมบูรณ์ Mode คือบันไดเสียงที่รองรับทางเดินคอร์ดต่างๆ ซึ่งทางเดินคอร์ดในดนตรีนั้นมีหลายรูปแบบ ทางเดินคอร์ดหนึ่งแบบอาจจะสามารถใช้ตั้งแต่สอง Mode ขึ้นไป การศึกษา Mode เป็นหัวข้อย่อยของเรื่อง Melody Harmony Relation ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอิมโพรไวส์ ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอิมโพรไวส์ให้ลึกซึ้ง ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถเข้าใจศาสตร์ของดนตรีขั้นสูงนำไปพัฒนาต่อยอดด้านอื่นๆ ต่อไป

รีวิวหนังสือ Mode Improvisation Complete จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของทฤษฎีมีการอธิบายเป็นตัวหนังสืออย่างชัดเจนพร้อมตัวอย่างรูปและตารางเปรียบเทียบต่างๆ ในแต่ละโหมด สามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปฝึกต่อยอดได้ตลอดชีวิต
  ในส่วนของภาคปฏิบัติมีตัวอย่างพร้อมเสียงประกอบฟังผ่านเว็ปไซด์ได้อย่างสะดวก ผู้ที่สนใจสามารถดูตัวอย่างการอิมโพรไวส์ Mode ต่างๆ ดังวิดีโอด้านล่างได้เลยครับ

ตัวอย่างการอิมโพรไวส์ด้วย Mode

  Mode Improvisation เป็นหนังสือทฤษฎีแนวปฏิบัติ มีเสียงแบบฝึกหัดในหนังสือฟังผ่านเว็ป และมีวิดีโอแนะนำการฝึก หนังสือมีทั้งหมด 120 หน้า เย็บเล่มแบบห่วง เปิดดูได้ง่าย ปกขนาด 260 แกรมมีความแข็งแรง เนื้อในเป็นกระดาษปอน 80 แกรม ตัวหนังสือตัวใหญ่อ่านง่าย มีโน้ต แทป และรูปภาพอธิบายประกอบชัดเจน เนื้อหาด้านในประกอบไปด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดที่แบ่งเป็นการฝึกเป็น Basic Mode และ Advance Mode พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้มากกว่า 22 Mode สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการอิมโพรไวส์ การวิเคราะห์เพลงและการแต่งเพลง 

เนื้อหาโดยรวม
– Mode คืออะไร?
– Mode from Major Scale
– Mode from Minor Scale
– Mode from Harmonic Minor Scale
– Mode from Melodic Minor Scale
– Chord vamp to mode practice
– Secondary Dominant Chord & Mode
– Dramatic & Special Mode
– How to practice Mode?
– Mode Analysis
– Improvisation Method

ตัวอย่างหนังสือ

หนังสือ+วิดีโอแนะนำการฝึกผ่านเว็ป
ราคา 1,800 บาท 
(ฟรีจัดส่ง)  

ชำระเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ คลิก >> หนังสือ