650 บาท ฟรีจัดส่ง

หนังสือฝึกกีตาร์และวิเคราะห์เพลงชุด How to use Scale & Mode ? (หนังสือ+เสียงฟังผ่านเว็ป)

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ 
1. เพื่อให้สามารถเข้าใจในเพลงต่างๆ ว่าสามารถใช้ Scale หรือ Mode อะไรได้บ้าง 
2. เพื่อให้สามารถเข้าใจทางเดินคอร์ดต่างๆ ในเพลง และสามารถเลือกใช้ Mode ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อให้สามารถนำไปใช้แต่งเพลงและเรียบเรียงเพลงเองได้ 

# เนื้อหาในหนังสือ 
1 Scale คือ? ทำไมต้องรู้และต้องใช้ Scale? 
2 Mode คือ? ทำไมต้องรู้และต้องใช้ Mode? 
3 Mode ใน Major และ Minor Scale 
4 Mode ใน Harmonic Minor Scale 
5 Mode ใน Melodic Minor Scale 
6 Primary Chord, Substitution Chord, Passing Chord คืออะไร? ต้องใช้ Mode อะไร? 
7 สถาณการณ์ที่ต้องเลือกใช้ Scale หรือ Mode 
8 20 ตัวอย่างเพลง และการเลือกใช้ Scale และ Mode 

ตัวอย่างหนังสือ