How to transcribe music

หลักการแกะเพลง

(หนังสือ+วิดีโอดูผ่านเว็ป)

จุดประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการแกะเพลงในระดับ Basic ถึง Advance 

รายละเอียดชุดฝึก : เป็นหนังสือ 72 หน้า มีวิดีโอประกอบดูผ่านเว็ปไซด์ วิดีโออธิบายวิธีการฝึกทุกหน้าอย่างละเอียด

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ได้เรียนรู้หลักการแกะเพลงในระดับ Basic ถึง Advance 

พื้นฐานที่ควรมี : ทักษะกีตาร์เบื้องต้นเช่น คอร์ด สเกล เป็นต้น 

การแกะเพลง คือ ความสามารถในการเล่นเพลงจากการฟัง ด้วยทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงทั้งทำนอง คีย์เพลง บันไดเสียงและทางเดินคอร์ดต่างๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห์รายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้แกะเพลงต้องการ เช่น สไตล์เพลง จังหวะของเพลง ทำนองท่อนโซโล่ เทคนิค ตลอดจนรายละเอียดการเล่นของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลอง เบส เครื่องเป่า เครื่องสาย หรืออื่นๆ

ประโยชน์ของการแกะเพลงมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้แกะเพลง ยกตัวอย่างเช่น แกะเพลงเพื่อนำไปแสดงโชว์เครื่องดนตรีที่ตัวเองถนัด เพลงนั้นอาจจะเป็นเพลงร้อง แต่แกะรายละเอียดเพลงออกมาเพื่อทำเป็นเพลงบรรเลง หรือแกะเพลงเพื่อทำการเรียบเรียงเพลงเป็นแนวใหม่ที่ต้องการ เพลงนั้นอาจจะเป็นเพลงแนวร๊อค แต่แกะเพลงเพื่อเรียบเรียงใหม่เป็นแนวแจ๊ส เป็นต้น

ผู้ที่สามารถแกะเพลงได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเก็บรายละเอียดของเพลงได้ดี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านดนตรี อันได้แก่ ความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี ประสบการณ์ในการฝึกการเล่นดนตรี ประสบการณ์ในการฟังเพลงหลากหลายแนว ประสบการณ์ในการทำเพลงและการแต่งเพลง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะส่วนบุคคลที่สามารถฝึกฝนพัฒนาได้

สำหรับชุดฝึก “หลักการแกะเพลง” นี้จะเจาะลึกวิธีการแกะเพลงตั้งแต่ Basic จนถึงขั้น Advance โดยจะแบ่งวิธีเรียนรู้เป็น 3 ส่วนคือ ความรู้ก่อนการแกะเพลง หลักการและวิธีการแกะเพลง ตัวอย่างการแกะเพลง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อไปนะครับ

 

Content

ความรู้ในระดับ Basic ก่อนการแกะเพลงเบื้องต้นBasic Music Theory
 Basic Song Skill
 Basic Music Skill
หลักการแกะเพลงระดับ BasicStep1 – วิเคราะห์โครงสร้างเพลง
 Step2 – แกะคีย์เพลง
 Step3 – แกะทางเดินคอร์ดเพลง
 Step4 – แกะทำนองเพลง
 Step5 – แกะท่อนโซโล่เครื่องดนตรี
ตัวอย่างการแกะเพลงระดับ Basicเพลงที่ 1 
 เพลงที่ 2 
ความรู้ในระดับ Advance ก่อนการแกะเพลงที่ซับซ้อนAdvance Music Theory
 Advance Song Skill
 Advance Music Skill
หลักการแกะเพลงระดับ AdvanceStep1 – วิเคราะห์โครงสร้างเพลง
 Step2 – แกะคีย์เพลง
 Step3 – แกะทางเดินคอร์ดเพลง
 Step4 – แกะทำนองเพลง
 Step5 – แกะท่อนโซโล่เครื่องดนตรี
ตัวอย่างการแกะเพลงระดับ Advanceเพลงที่ 1  (รวม Basic-Advance)
 เพลงที่ 2  (รวม Basic-Advance)
  

ตัวอย่างหนังสือ

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

ชุดฝึก “How to transcribe music”
“หลักการแกะเพลง”
(หนังสือ 1 เล่ม + Video อธิบายการฝึกดูผ่านเว็ป)

จากราคา 990 บาท

ชำระเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทร.
และอีเมลล์เพื่อรับลิงค์ดูวิดีโอประกอบได้ที่
Line@ : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ คลิก >> หนังสือ

ประวัติผู้แต่งหนังสือและผู้สอน
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai