Guitar Solo 69 Line Develop (หนังสือ + วิดีโอดูผ่านเว็ป)

หนังสือฝึกกีตาร์ ชุด “Guitar Solo 69 Line Develop (Book+Video)” เป็นหนังสือแบบฝึกหัดพร้อมวิดีโอประกอบดูผ่านเว็ปไซด์เพื่อพัฒนาทักษะการโซโล่กีตาร์ ให้มีจังหวะและสัดส่วนที่ชัดเจนทำให้เกิดเอกลักษณ์ในการโซโล่และเพิ่มความหลากหลาย ทำให้สามารถนำไปสร้างประโยคในการโซโล่ได้ดีขึ้น หนังสือมีวิดีโอประกอบดูผ่านเว็ปไซด์ ดูวิดีโอสะดวกผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์ เพื่อพัฒนาการโซโล่ให้มีรูปแบบลักษณะเฉพาะชัดเจน มีความหลากหลายของสัดส่วน และสร้างแนวทางในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างประโยคในการโซโล่ สามารถใช้ได้กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่มีหลายระดับเสียงได้

ผู้ที่เหมาะสำหรับแบบฝึกนี้ นักกีตาร์ ผู้ทีสนใจฝึกกีตาร์และนักดนตรีที่ต้องการพัฒนาการโซโล่

ระดับการฝึก เบสิค-ขั้นสูง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม Pentatonic Scale, Major Scale, Minor Scale, Mode, Tab Reading Skill

จำนวนหน้า 76 หน้า พร้อมวิดีโอตัวอย่างทุกหน้า

เนื้อหา  : ประกอบไปด้วยทั้งหมด 69 แบบฝึกหัดดังนี้
– 3 Group Note 15 Line Develop
– 4 Group Note 15 Line Develop
– 5 Group Note 15 Line Develop
– 6 Group Note 12 Line Develop
– 7 Group Note 12 Line Develop
Example Pentatonic Scale, Major Scale & Mode

    Guitar Solo 69 Line Develop คือแบบฝึกกีตาร์ที่ผมทำขึ้นเพื่อพัฒนาการโซโล่ของผมเอง โดยจุดประสงค์เพื่อการสร้างทำนองที่มีความชัดเจนสร้างสรรค์เหมาะกับยุคสมัย และอยากแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฝึก เหมาะสำหรับระดับ Basic ไปจนถึงระดับ Advance ที่สามารถฝึกได้กว้างเพราะมีทั้งแบบฝึกหัดที่ง่ายและยากผสมกันไป รวมถึงแนวคิดในการสร้างแนวทางโซโล่ที่ซ่อนอยู่ในแบบฝึกหัดต่างๆ

    การพัฒนาการเล่นกีตาร์ จำเป็นจะต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนัก ต้องใช้เวลาฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ ด้วยสมาธิและความอดทน จึงจะสามารถเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ การฝึกกีตาร์ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ การฝึกโซโล่ การฝึกคอร์ด และการฝึกเพลง

    หนังสือ Guitar Solo 69 Line Develop มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการโซโล่ให้มีรูปแบบลักษณะเฉพาะจากทิศทางโน้ตที่ชัดเจน มีความหลากหลายของสัดส่วนและสร้างแนวทางในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างประโยคในการโซโล่ แบบฝึกหัดต่างๆ ยังสามารถใช้ได้กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่มีหลายระดับเสียงได้ หนังสือแบ่งออกเป็น 5 วิธีในการฝึก ซึ่งแต่ละวิธีได้แยกย่อยออกเป็น 12-15 แบบฝึกหัด เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นฝึกโซโล่และผู้ที่ต้องการพัฒนาการโซโล่ของตัวเองให้ดีขึ้น

ตัวอย่างหนังสือบางส่วน

ตัวอย่างวิดีโอประกอบหนังสือบางส่วน

ชำระเงิน 990 บาท ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
Line@ : @aunchatchai
Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจหนังสือเล่มอื่นๆ คลิก >> หนังสือ

ประวัติการศึกษาดนตรี
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี เข้าอบรมพิเศษหลักสูตร Live Sound Engineering ที่สถาบัน GenX Academy ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai