Fingerstyles Blues Advance ชุดฝึกกีตาร์ หนังสือ+วิดีโอ

ดนตรีแนวบลูส์ มีโครงสร้างดนตรีที่ง่ายต่อการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านดนตรี หากมีความเข้าใจแตกฉานและสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งคอร์ด โหมด รวมถึงสามารถผสมผสานเทคนิคของฟิงเกอร์สไตล์เข้าไปในเพลงบลูส์ได้แล้ว ก็จะสามารถเล่นดนตรีแนวนี้ได้ด้วยตัวเราคนเดียวอย่างอิสระ และยังสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้กับดนตรีแนวอื่นๆ พัฒนาให้เกิดความงอกงามของดนตรีในใจได้อย่างมีความสุข

จุดประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางการฝึกกีตาร์บลูส์ แบบฟิงเกอร์สไตล์ ในระดับ Advance

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 
– ได้เข้าใจภาพรวมดนตรีบลูส์ตั้งแต่ระดับ Basic ถึง Advance
– ได้เข้าใจเรื่อง Chord Change & Mode Relation ในเพลงบลูส์
– ได้เข้าใจ Tension & Alteration Chord ในเพลงบลูส์
– ได้ฝึกเทคนิค Fingerstyles ขั้นสูงในเพลงบลูส์
– สามารถอิมโพรไวส์บลูส์ได้ด้วยกีตาร์ตัวเดียว
– สามารถนำเทคนิคและแนวคิดไปใช้กับเพลงแนวอื่นๆ

รายละเอียดชุดฝึก : เป็นหนังสือจัดส่งฟรีมี 68 หน้า+วิดีโอประกอบดูผ่านเว็ปไซด์

พื้นฐานที่ควรมี : Basic Picking, Basic Chord, Major Scale

ตัวอย่างการเล่น Fingerstyles Blues Advance จังหวะ Straight

ตัวอย่างการเล่น Fingerstyles Blues Advance จังหวะ Swing

ตัวอย่าง Video ประกอบหนังสือ

Content

บทที่ 1 – ทบทวน Basic Fingerstyles Blues 

บทที่ 2 – Chord Change & Mode Relation 

บทที่ 3 – ฟอร์มเพลง Advance Blues 

บทที่ 4 – Tension, Alteration, Substitution & Passing Sound 

บทที่ 5 – Fingerstyles Advance Techniques 

บทที่ 6 – Practice Idea & Trick 

บทที่ 7 – Full Song Example

ตัวอย่างหนังสือบางส่วน

วิธีการสั่งซื้อ

ชุดฝึก “Fingerstyles Blues Advance”
(หนังสือ 1 เล่มจัดส่งฟรี + Video อธิบายการฝึกดูผ่านเว็ป)

ราคา 990 บาท

ชำระเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทร. และอีเมลล์ที่
Line@ : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ คลิก >> หนังสือ

ประวัติผู้แต่งหนังสือและผู้สอน
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai