Chord Practice Complete - Book1 (Basic to Advance)

“ปัญหาของคนเล่นกีตาร์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นนานมาแล้วหรือพึ่งเริ่ม คือการเล่นคอร์ดไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเลย ไม่ว่าจะเป็นการเจอคอร์ดที่มีสัญลักษณ์ที่ยากมากขึ้น หรืออยู่ในคีย์อื่นๆ ที่ไม่ค่อยได้เล่น”

นี่คือแบบฝึกที่จะทำให้พัฒนาการเล่นคอร์ดตามเลเวลของการฝึก มีการวัดผล 4 เลเวลอย่างชัดเจน จากทั้งหมด 26 แบบฝึกหัด 110 ทางเดินคอร์ดที่นำไปใช้ได้จริง แบบฝึกหัดฝึกพร้อมกับวิดีโอสามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างการจับคอร์ดให้ดูอย่างชัดเจน พร้อมโครงสร้างคอร์ดและโน้ตบนเฟรต สามารถอัดวิดีโอส่งมาที่ผมเพื่อประเมิณคุณภาพในการเล่นคอร์ดของคุณได้ด้วยนะครับ

ตัวอย่างปกหนังสือ

ตัวอย่างวิดีโอประกอบหนังสือ

ขั้นตอนการใช้หนังสือ

 1. เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้น
 2. เรียนรู้วิธีดูสัญลักษณ์ในหนังสือ
 3. ฝึก Level 1
 4. เรียนรู้โครงสร้างคอร์ดต่างๆ
 5. ฝึก Level 2
 6. เรียนรู้ทางเดินคอร์ดแบบต่างๆ
 7. ฝึก Level 3
 8. เรียนรู้โครงสร้างคอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้น
 9. ฝึก Level 4

หัวข้อในหนังสือ

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • พื้นฐานก่อนฝึก
 • Level1 – Open String Triad Chord Form
 • Level2 – Barre Triad Chord Form
 • Level3 – Close String Seventh Chord Form
 • Level4 – Close String Tension Chord Form
 ท่านจะได้หนังสือจำนวน 64 หน้า ที่ประกอบไปด้วย 26 แบบฝึกหัด มีคอร์ดให้ฝึก 20 ชนิด 30 รูปแบบการจับคอร์ด 110 ทางเดินคอร์ด พร้อมวิดีโอประกอบการฝึก 26 วิดีโอ ที่สามารถฝึกได้ด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 650 บาท เท่านั้น   

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai

PDF Download + วิดีโอ
ราคา 500 บาท

หนังสือฝึกกีตาร์ของผมมี 20 เล่ม มีทั้งแนว Jazz, Blues และ Finger Styles รวมถึงแบบฝึกเสริมทักษะต่างๆ มีตั้งแต่ Basic ถึง Advance สามารถคลิกดูหนังสืออื่นๆ ได้ที่นี่ครับ ดูหนังสือทั้งหมด