ราคา 500 บาท 
PDF Doenload + วิดีโอดูผ่านเว็)

หนังสือ Blues Guitar 100 Exercise – (พื้นฐาน-ระดับกลาง)

เป็นหนังสือพร้อมวิดีโอประกอบให้ดูผ่านยูทูบ ในหนังสือมีอธิบายพร้อมโน้ตและ Tab เน้นทำตามแบบฝึกหัด เมื่อผู้ฝึกฝึกได้ครบแล้ว จะสามารถเล่นบลูส์กีตาร์ในเบื้องต้นได้อย่างแน่นอน

เนื้อหา
– Blues Scale
– Form 
– Chord Rhythm
– Vocing
– Aticulation
– Blues Licks
– Phrase
– Arpeggio
– Improvisation Idea

ตัวอย่างหนังสือ