Art to Improvisation (Basic)

หนังสือ + วิดีโอดูผ่านเว็ป

    การอิมโพรไวส์ในทางดนตรี คือการเล่นดนตรีโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า ไม่มีการเตรียมโน้ตในการเล่นโซโล่ เพียงแต่อาจจะมีกรอบในการอิมโพรไวส์ด้วยทางเดินคอร์ดและทำนองของเพลงนั้น เป็นต้น
    การอิมโพรไวส์กีตาร์นั้นถือเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของนักกีตาร์ ที่จะสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ รสนิยม รวมถึงความรู้ความสามารถในด้านดนตรีของผู้อิมโพรไวส์ว่ามีความความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ด้านดนตรีมากน้อยเพียงใด
    ดนตรีประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ทำนอง จังหวะ และเสียงประสาน การจะอิมโพรไวส์ได้ดีจะต้องทำความเข้าใจ 3 ส่วนนี้ ให้มีความชัดเจน มีความสัมพันธ์กันและมีความหลากหลาย

จุดประสงค์ :เพื่อเป็นหลักในการนำไปอิมโพรไวส์กีตาร์เบื้องต้น
รายละเอียดหนังสือ :เป็นหนังสือ จำนวน 68 หน้า พร้อมวิดีโอประกอบดูผ่านเว็ป มีรหัสผ่าน
วิดีโอประกอบหนังสือ :วิดีโออธิบายเนื้อหาพร้อมสาธิตการฝึกมากกว่า 2 ชั่วโมง ดูได้ผ่านเว็ปไซด์
ประโยชน์ที่จะได้รับ :สามารถนำหลักการจากชุดฝึก ไปใช้ในการอิมโพรไวส์กีตาร์เบื้องต้นได้
พื้นฐานก่อนการฝึก :ผู้ฝึกควรฝึกไล่เมเจอร์สเกล และเพนทาโทนิคสเกล มาก่อน

เนื้อหา
บทที่ 1 : พื้นฐานก่อนการฝึก
บทที่ 2 : Melody Practice Develop
บทที่ 3 : Rhythmic Practice Develop
บทที่ 4 : Harmony Practice Develop
บทที่ 5 : Phrasing Practice Develop
บทที่ 6 : Tension & Release Practice Develop
บทที่ 7 : Art of Improvisation – Basic

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างวิดีโอประกอบหนังสือ

วิธีการสั่งจองหนังสือ

Art of Improvisation (Basic)
(หนังสือ 1 เล่ม + Video ประกอบหนังสือดูผ่านเว็ป)

ราคา 990 บาท

ชำระเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 7322332862
ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย โปรดเมธี

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่จัดส่งที่
Line@ : @aunchatchai
หรือ Inbox Fanpage : Mr.AunChatchai
โทร.064-9796459

สนใจชุดฝึกกีตาร์อื่นๆ คลิก >> หนังสือ

ประวัติผู้แต่งหนังสือและผู้สอน
  ฉัตรชัย โปรดเมธี (อั้น) เกิดปี พ.ศ. 2523 ที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีความผูกพันกับดนตรีตั้งแต่เด็ก แม่ชอบฟังและร้องเพลงแนวลูกกรุง พ่อเป็นคนชอบฟังเพลงพื้นบ้านและประกอบกิจการเครื่องเสียง จึงได้ฟังและร้องเพลงตั้งแต่เด็กทุกวัน ในขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเล่นกีตาร์โปร่งโดยมีแรงบันดาลใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน เล่นเพลงแนว Pop และเพื่อชีวิต จากนั้นไปศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ที่ สถาบันราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และร่วมวงกับเพื่อนร่วมชั้น เล่นเพลงแนว Pop และ Rock ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  ในขณะที่เรียน ปวช. ปีที่ 3 ได้ศึกษา Guitar Classic ที่สถาบันดนตรี สยาม ยามาฮ่า ขอนแก่น จนได้เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น
  เมื่อเรียนจบ ปวช. 3 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วงเวลานี้ได้ศึกษากีตาร์ กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังษี เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และฝึกฝนเทคนิค Finger Styles Guitar เพิ่มเติม
  หลังจากจบปริญญาตรี ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่ง Sound Creative ที่บริษัท Planet G จำกัด รับผิดชอบ แต่งเพลง และทำเสียงประกอบ เป็นเวลา 4 ปี ช่วงนี้ได้ทำงานเพิ่มเติมเป็นครูสอนกีตาร์ที่สถาบันดนตรี Mifah ในเครือแกรมมี่ เป็นเวลา 5 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2548 ได้ศึกษากีตาร์ Jazz เพิ่มเติมกับ อ.นครินทร์ ธีรภินันท์ (อ.กอล์ฟ ทีโบน) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ได้เข้าใจการเล่นกีตาร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความอิสระมากขึ้น
  ปัจจุบัน ยังฝึกกีตาร์อย่างต่อเนื่องและได้สรุปเนื้อหาการฝึกกีตาร์หลายๆ แนว ไม่ว่าจะเป็น Jazz, Blues และ Finger Syles จัดทำเป็นหลักสูตร หนังสือ และวิดีโอ มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อจรรโลงความงามของดนตรีให้คนรุ่นหลังต่อไป

คุยกับผมผ่าน Line คลิกที่  @aunchatchai