550 บาท จัดส่งฟรี

22 Scale& Mode Chart (แผนภาพ)

เป็นแผนภาพแสดงโครงสร้างของ 22 บันไดเสียงต่างๆ ชัดเจน พร้อมคอร์ดรองรับ
กระดาษมีความหนาทนทาน ด้านบนร้อยเป็นห่วง เปิดดูได้ง่าย
เหมาะสำหรับเก็บไว้เพื่อฝึกโซโล่กีตาร์

Content
– Major Scale
– Major Pentatonic Scale
– Minor Scale
– Minor Pentatonic Scale
– Ionian Mode
– Dorian Mode
– Phrygian Mode
– Lydian Mode
– Mixolydian Mode
– Aeolian Mode
– Locrian Mode
– Harmonic Minor Scale
– Phrygian Dominant Mode
– Melodic Minor Scale
– Mixolydian(b6) Mode
– Lydian Dominan Mode
– Super Locrian Mode
– Major Blues Scale
– Minor Blues Scale
– Dimished W/H Scale
– Diminished H/W Scale
– Whole Tone Scale

ตัวอย่างหนังสือ