650 บาท รวม ems

Motive & Sequence (Book+MP3 CD)

รายละเอียดของหนังสือ
เป็นหนังสือชุดการฝึกเพื่อพัฒนาการอิมโพรไวส์ ประกอบไปด้วย Motive และ Sequence หลายๆ แบบ 

จุดประสงค์ – เพื่อเป็นแนวทางในการอิมโพรไวส์สำหรับกีตาร์โดยเฉพาะ

เนื้อหา
– Major Scale Motive & Sequence 20 Example
– Pentatonic & Blues Scale Motive & Sequence 20 Example
– Emblissment & Techniche 10 Example
– Apply to other scale and mode