850 บาท รวม ems

หนังสือ Guitar Practice concept Book1 (หนังสือ+วิดีโอประกอบผ่าน Youtube)

หนังสือฝึกกีตาร์ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง
กับแนวคิดในการฝึกที่มีเนื้อหาเข้มข้น จากประสบการณ์ของผู้เขียน 
เอาไว้ต่อยอดเป็นพื้นฐานไปสู่การเล่นที่ซับซ้อนมากขึ้น
หนังสือมีวิดีโออธิบายผ่าน Youtube

หนังสือขนาด A4 100 หน้า 

Content
– Warm Up
– Memo Note on Board & Note on Sheet
– Major Scale, Intervals & Key signature
– Chord Structure, Form & Chord Progression in Major Key
– Chord Rhythm & Picking
– Minor Scale & Harmonic Minor
– Chord Progression in Minor Key
– Major and Minor Pentatonic, Melody Create, Basic Solo, Articulation
– Mode in Major, Minor & Harmonic Minor 
– Practice Table