เรียนกีตาร์ด้วยตัวเอง กับ Video ผ่านยูทูบ พร้อม E-Book กับราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาท ซื้อแบบแพคเหมาถูกกว่า 10% ครับ ทุกวิดีโอมีความยาวเนื้อหาแตกต่างกันไปสนใจสอบถามได้นะครับ

Jazz Guitar Pack 5 เรื่อง + Ebook ปกติราคา 2,850 บาท ราคาเหมา 2,500 บาท ประกอบไปด้วย
1. How to practice Jazz Guitar Leve.1
2. How to practice Jazz Guitar Leve.2
3. Mode Practice – Part1
4. Mode Practice – Part2
5. 23 Jazz Standard Songs – How to play

500 บาท

600 บาท

500 บาท

600 บาท

Blues Guitar Pack 4 เรื่อง + Ebook ปกติราคา 2,100 บาท ราคาเหมา 1,900 บาท ประกอบไปด้วย
1. Blues Guitar Practice (Basic to Intermediate)
2. Blues Guitar Practice (Advance)
3. 100 Blues Guitar Licks
4. Blues Guitar Insertion

500 บาท

600 บาท

500 บาท

Basic Guitar Pack 2 เรื่อง + Ebook ปกติราคา 1,000 บาท ราคาเหมา 900 บาท ประกอบไปด้วย

1. Basic Guitar for 3 Styles (Jazz, Blues, FingerStyles)
2. Chord & Scale – Basic to Intermediate

Creative of Phrase วิดีโอสื่อการสอนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้บันไดเสียง อาร์เพจจิโอ หรือโหมด แต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ เป็นแนวทางในการสร้างประโยคในการอิมโพรไวส์ และเรียบเรียงทำนองให้มีความสร้างสรรค์ เป็นหลักในการเล่าเรื่องผ่านเพลงได้อย่างเหมาะสม

 – พื้นฐานที่ควรมี :
สำหรับผู้เริ่มต้น = Major Scale หรือ Pentatonic
สำหรับผู้เล่นระดับกลาง = Arpeggio หรือ Mode

เนื้อหา – Introduction – Music Phrase – 3 Line Concept – Shape & Climax Note – Motive is ? – Phrase Create Idea#1 – Phrase Create Idea#2 – Phrase Create Idea#3 – Motion Graph & Articulation – Phrase Create Example