หลักสูตรเรียนกลุ่ม

หลักสูตรกลุ่ม Jazz Guitar เรียนกลุ่มผ่าน Facebook มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการอิมโพรไวส์และเล่นเพลงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการไล่สเกลและเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Jazz เปิดรับสมัครปีละ 4 ครั้ง รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– ได้เรียนกับวิดีโอเนื้อหาหลักและส่งการบ้าน ผ่านกลุ่มใน Facebook สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวมทั้งหมด 24 วิดีโอ)
– ปรึกษาส่วนตัวผ่าน Line สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ราคา 1,900 บาท/เดือน จบภายใน 6 เดือนต่อ 1 เลเวล

หลักสูตรกลุ่ม Finger Styles Guitar เรียนกลุ่มผ่าน Facebook มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการฝึกทักษะความสัมพันธ์ของนิ้วและการเรียบเรียงเพลงให้ได้ด้วยตัวเอง ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการเกากีตาร์และเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Finger Styles เปิดรับสมัครปีละ 3 ครั้ง รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– ได้เรียนกับวิดีโอเนื้อหาหลักและส่งการบ้าน ผ่านกลุ่มใน Facebook สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวมทั้งหมด 48 วิดีโอ)
– ปรึกษาส่วนตัวผ่าน Line สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ราคา 1,900 บาท/เดือน จบภายใน 1 ปี

หลักสูตรกลุ่ม Blues Guitar เรียนกลุ่มผ่าน Facebook มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการอิมโพรไวส์และเล่นเพลงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการไล่สเกลและเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Blues เปิดรับสมัครปีละ 3 ครั้ง รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– ได้เรียนกับวิดีโอเนื้อหาหลักและส่งการบ้าน ผ่านกลุ่มใน Facebook สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวมทั้งหมด 48 วิดีโอ)
– ปรึกษาส่วนตัวผ่าน Line สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ราคา 1,900 บาท/เดือน จบภายใน 1 ปี

หลักสูตรเรียนเดี่ยว

หลักสูตรเดี่ยว Jazz Guitar มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการอิมโพรไวส์และเล่นเพลงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการไล่สเกลและเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Jazz เมื่อผู้สมัครเรียนพร้อม แจ้งวันเวลาเรียนที่สะดวก 9:30-20:30 ทุกวัน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– เรียนผ่าน Line หรือ Skype ราคา 2,000 บาท/เดือน (4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที)
– มาเรียนด้วยตัวเอง เน้นการ Jam เป็นหลัก ราคา 2,800 บาท/เดือน 
(4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.)

หลักสูตรเดี่ยว Finger Styles Guitar มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการฝึกทักษะความสัมพันธ์ของนิ้วและการเรียบเรียงเพลงให้ได้ด้วยตัวเอง ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการเกากีตาร์และเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Finger Styles เมื่อผู้สมัครเรียนพร้อม แจ้งวันเวลาเรียนที่สะดวก 9:30-20:30 ทุกวัน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– เรียนผ่าน Line หรือ Skype  ราคา 2,000 บาท/เดือน (4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที)
– มาเรียนด้วยตัวเอง เน้นการ Jam เป็นหลัก ราคา 2,800 บาท/เดือน (4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.)

หลักสูตรเดี่ยว Blues Guitar มีทั้งหมด 4 เลเวล เนื้อหาในการเรียนเน้นการอิมโพรไวส์และเล่นเพลงให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ที่สนใจควรมีพื้นฐานการไล่สเกลและเล่นคอร์ดมาบ้าง มีความสนใจในการเล่นเพลงสไตล์ Blues เมื่อผู้สมัครเรียนพร้อม แจ้งวันเวลาเรียนที่สะดวก 9:30-20:30 ทุกวัน เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดในการเรียนมี 2 อย่างคือ
– เรียนผ่าน Line หรือ Skype  ราคา 2,000 บาท/เดือน (4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที)
– มาเรียนด้วยตัวเอง เน้นการ Jam เป็นหลัก ราคา 2,800 บาท/เดือน (4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชม.)