สวัสดีครับ ผม อั้น ฉัตรชัย ขอมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจการฝึกกีตาร์ แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ อายุตั้งแต่ 12-19 ปี เพื่อเป็นกำลังใจ สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการต่อสู้ชีวิตและสืบสานความรู้ในการฝึกกีตาร์ โดยให้เรียนหลักสูตรออนไลน์แบบเดี่ยวฟรี 1 หลักสูตร เป็นระยะเวลา1 ปี (เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง Jazz, Blues หรือ Finger Styles) ประกาศผู้ที่ได้รับทุนปีละครั้ง ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

วิธีการขอรับทุนและเงื่อนไข
1. เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งข้อมูลมาสมัครในช่วงนี้เท่านั้น) ที่ aunchatchai@gmail.com 
2. ประกาศผู้ที่ได้รับทุนและสำรองอีก 2 คนภายในเดือนมกราคม ของทุกปี 
3. มีอายุตั้งแต่ 12-19 ปี
4. เขียนประวัติชีวิตตัวเองและครอบครัวให้ละเอียดที่สุด พร้อม Facebook ส่วนตัว
5. เขียนแรงบันดาลใจในการจะฝึกกีตาร์ เป้าหมาย และศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ
6. ผู้ที่ขอรับทุนต้องมี Facebook เป็นของตัวเอง โดยให้ตั้งค่าเป็นสาธารณะ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
7. ผู้ที่ได้รับทุน จะต้องพร้อมที่จะเป็นบุคคลสาธารณะและพร้อมที่จะแชร์วิดีโอการพัฒนาตัวเอง เดือนละ 1 ครั้ง
8. ขอตัดสิทธิ์การรับทุน เงื่อนไขดังนี้ 
     – มีข้อมูลการขอรับทุนที่เป็นเท็จและไม่ทำตามเงื่อนไข
     – ผู้ที่ได้รับทุน ขาดเรียน ลาบ่อย ไม่ส่งการบ้าน
     – ผู้ที่ได้รับทุน ไม่สามารถทำการบ้านได้ตามเป้าหมาย ตามสมควร
     – ลังจากการตัดสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาสำรองแต่ละลำดับจะได้สิทธิ์ต่อไป