รับทำเพลง เสียงประกอบ และออกแบบเสียง รับทำให้กับทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไป รับรองคุณภาพด้วยประสบการณ์การผ่านงานมามากกว่า 1,000 โปรเจค

ตัวอย่างงานบางส่วน